Formation of public administration system in the sphere of extraction of minerals in the period of Kievan Rus, the Cossacks and Ukrainian lands in the Russian empire

  • Nadiia Maksimentseva Oles Honchar Dnipro National University
Keywords: public administration, history of administrative law, mining

Abstract

In this article, the author examined the main historical and legal prerequisites for the development of the system of state management of mineral extraction in different epochs of development of statehood in Ukraine. The author outlined the main institutions and administrative and legal mechanisms in this area through the prism of historical analysis.

References

Yushkov, S. (2010). Russkaya Pravda. Proiskhozhdenie, istochniki, ee znachenie [Russkaya Pravda. Origin, sources, its value] (ed. V. Tomsinova). Moscow: Zertsalo. [in Russian]

Filatova, V. (2008). Pravove rehuliuvannia heolohichnoho vyvchennia nadr [Legal regula¬tion of geological study of bowels of the earth] (PhD Thesis), Kharkiv.

Oliinyk, O. (2011). Pravove rehuliuvannia okhorony nadr za zakonodavstvom Ukrainy (okremi aspekty): monohrafiia [Legal regulation of protection of mineral resourc¬es under the legislation of Ukraine (some aspects): monograph]. Khmelnytskyi: Polihrafist. [in Ukrainian]

Holubka, S. Z istorii finansiv ukrainskoi derzhavnosti vid Kyivskoi Rusi do Hetmansh¬chyny [From the history of finances of Ukrainian statehood from Kyivan Rus’ to Cossack Het¬manate]. URL: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/917?view=material

Tikhomirova, S. (2001). Gornye otnosheniya v Rossii na rubezhe XV i VII vekov [Mining relations in Russia on the cusp of the XV and VII centuries]. Trudy kafedry gornogo prava RGU nefti i gaza, no. 1, pp. 14–16.

Pitsykevych, V. (2015). Istoriia litsenzovanoi diialnosti u sferi palyvno-enerhetychnoho kom¬pleksu Ukrainy z davnyny do pochatku XX st. [History of licensed activity in the sphere of fuel and energy complex of Ukraine since ancient time to the beginning of the XX century]. Istoryko-pravo-vyi chasopys, p. 32–36.

Prokhorov, A. (1993). Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’ [Great Encyclopedic Diction¬ary]. Мoscow: Sovetskaya entsiklopediya. [in Russian]

Kirin, R. (2007). Pravove zabezpechennia vydobuvannia korysnykh kopalyn [Legal provi¬sion of extraction of minerals] (PhD Thesis), Kyiv.

Iushkov, S. (1935). Ruska Pravda. Teksty na osnovi 7 spyskiv ta 5 redaktsii [Ruska Pravda. Texts based on 7 lists and 5 editions]. Vydavnytstvo Ukrainskoi Akademii Nauk. Retrieved from: http://izbornyk.org.ua/yushkov/yu.htm.

Hrozovskyi, I. (1998). Zvychaieve pravo zaporizkykh kozakiv [Custom law of Zapor¬izhzhia Cossacks] (PhD Thesis), Kharkiv.

UKTsentr, Donetske viddilennia NTSh, Redaktsiia hirnychoi entsyklopedii (2009). Hirnytstvo y pidzemni sporudy v Ukraini ta Polshchi (narysy z istorii) [Mining and underground structures in Ukraine and Poland (essays of history)]. Donetsk: UKTsentr, Donetske viddilennia NTSh, Redaktsiia hirnychoi entsyklopedii. [in Ukrainian]

Rynsevych, V. (2008). Universaly Pavla Polubotka (1722–1723) [Universals of Pavlo Pol¬ubotok (1722–1723)]. Kyiv. [in Ukrainian]

Butych, I., Rynsevych, V., Teslenko I. (2004). Universaly ukrainskykh hetmaniv vid Ivana Vyhovskoho do Ivana Samoilovycha (1657–1687) [Universals of Ukrainian Hetmans from Ivan Vyhovskyi to Ivan Samoilovych (1657–1687)]. Kyiv. [in Ukrainian]

Strelnyk, B. (2015). Istoryko-pravova kharakterystyka ekolohichnoho kontroliu ta nahlia¬du u sferi okhorony nadr [Historical and legal characteristics of environmental control and super¬vision in the sphere of protections of mineral resources]. Porivnialno-analitychne pravo, no. 4, pp. 202–205. Retrieved from: http://www.pap.in.ua/4_2015/63.pdf.

Haiko, H., Biletskyi, V., Mikos, T., Khmura, Ya. (2009). Hirnytstvo y pidzemni sporudy v Ukraini ta Polshchi (narysy z istorii) [Mining and underground structures in Ukraine and Poland (essays of history)]. Donetsk: UK Tsentr, Donetske viddilennia NTSh, Redaktsiia hirnychoi ent¬syklopedii. [in Ukrainian]

Bulhakov, I. (2014). Hirnychyi nahliad v uriadovomu mekhanizmi na terenakh Ukrainy v ХІХ – poch. ХХ st. [Mining supervision in governmental mechanism on the territory of Ukraine in the XIX – the beginning of the XX century] Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», issue. 1(44), p. 57–60.

Perchik, A. (2002). Gornoe pravo: uchebnik [Mining law: textbook]. M.: Filologiya tri. [in Russian]

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1830). «O priiskakh zolotykh, serebryanykh, mednykh i inykh rud po vsemu prostranstvu Rossii…» [“On Mines of Gold, Silver, Copper and Other Minerals Across the Whole Russia…”]. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imper-atorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 4, no. 1815, p. 79.

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1830). Ob uprazdnenii prikaza Rudnykh Del i rassylke del onogo po Guberniyam [On Aboli¬tion of the Order of Mine Affairs and Distribution of Cases Across Guberniyas]. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Im¬peratorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 4, no. 2370, p. 690.

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1830). O bytii Rudnomu prikazu [On Beign of Chamber of Mines]. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorsko¬go Velichestva Kantselyarii, vol. 5, no. 2908, p. 157.

Kiselev, M. (2009). Organizatsiya i deyatel’nost’ Rudnoy kantselyarii v 1715–1718 gg. [Organization and activity of Mine clerical office in 1715–718]. Proceedings of Ural industri¬al’nyy: Bakuninskie chteniya: materialy IX Vseros. nauch. konf., posvyashchen. 85-letiyu d. i. n., prof. A. V. Bakunina (Russia, Yekaterinburg, October 8–9, 2009). Yekaterinburg: Avtograf, vol. 2, pp. 51–57.

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1830). Ob uchrezhdenii Berg-Kollegiuma dlya vedeniya v onom del o rudakh i mineralakh [On the Establishment of Berg-Collegium to Conduct Cases on Ores and Minerals in It]. Polnoe so¬branie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 5, no. 3464, pp. 760–762.

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1830). Vysochayshe utverzhdennyy doklad Ministra finansov i proekt Gornogo polozheniya [Re¬port of the Minister of Finance and the Draft of Mining Enactment of Imperial Consolidation]. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobst¬vennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 19, no. 22208, pp. 437–630.

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1835). Polozhenie o Korpuse Gornykh Inzhenerov [Regulation on Body of Mining Engineers]. Polnoe so-branie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 9, no. 6685, pp. 1–8.

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1886). Ob obrazovanii Yugo-Zapadnogo gornogo okruga [On Education of South-Western Min¬ing Okrug]. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdele¬niya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 3, no. 1846, pp. 459–460.

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1894). Ob uchrezhdenii Gornogo Upravleniya yuzhnoy Rossii [On the Establishment of Mining Administra-tion of South Russia]. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 11, no. 7689, pp. 251.

Loranskiy, A. (1900). Kratkiy istoricheskiy ocherk administrativnykh uchrezhdeniy gor¬nogo vedomstva v Rossii 1700–1900 gg. [A brief historical outline of administrative institutions of Mining Department in Russian in 1700–1900]. SPb. [in Russian]

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1857). Svod zakonov Rossiyskoy Imperii [The Code of Laws of the Russian Empire]. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, vol. 7.

Chistyakov, O. (1989). Rossiyskoe zakonodatel’stvo X – XX vekov. [Russian legislation of the X – XX centuries]. Moscow: Yuridicheskaya literatura, vol. 7. [in Russian]

Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii (1871). O forme odezhdy dlya Gornykh Inzhenerov pereimenovannykh v grazhdanskie chiny [On Uniforms for Mining Engineers Renamaed into Civil Officials]. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii s 1649 goda. SPb.: Tipografiya ІІ otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorsko¬go Velichestva Kantselyarii, vol. 42, no. 44649, pp. 844.

Published
2019-02-22
How to Cite
Maksimentseva, N. (2019). Formation of public administration system in the sphere of extraction of minerals in the period of Kievan Rus, the Cossacks and Ukrainian lands in the Russian empire. Administrative Law and Process, (1(20), 68-79. https://doi.org/10.17721/2227-796X.2018.1.09
Section
History of administrative law and process