On development of the notion of the system of central executive authorities

  • Nataliia Moskaliuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: executive power, public administration, the system of central executive bodies, decentralization, bodies of executive power

Abstract

The article reveals historical grounds regarding development of the notion of the system of central executive authorities, their system at the central level, as well as features of the concept of "the system of executive bodies". Author analyzed current trends in decentralization of modern system of central executive authorities in Ukraine, that directly influences development of the system of central executive authorities.

Particular attention is paid to comparison of experience in organizing the executive power in Russian Federation, issues of organization and coordination of public administration in the framework of federation.

References

Filosofiia ta entsyklopediia prava v Universyteti Sviatoho Volodymyra: u 2 kn. — K. : Lybid, 2011. — (Pam’iatky pravnychoi dumky Kyivskoho universytetu.) Ukr., ros. / Kn. 2 / uklad. I. S. Hrytsenko, V. A. Korotkyi; za red.. I. S. Hrytsenka. — 448s. — ISBN 978-966-06-0602-9

Hrazhdan V. D. Teoryia upravlenyia: Uchebnoe posobye. — M. : Hardaryky, 2006. — 416 s.

Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / Za zah. red. V. B. Aver’ianova — K. : Vydavnychyi Dim «In-Iure», 2002 — 668 s.

Matselyk T. O., Bila V. R. / Administratyvne pravo Ukrainy: slovnyk terminiv / za zah. red. T. O. Kolomoiets, V. K. Kolpakova; Derzh. vyshch. navch. zakl. «Zaporiz. nats. Un-t» — K. : In Yure, 2014. — 520 s.

Plan modernizatsii derzhavnoho upravlinnia: propozytsii shchodo pryvedennia derzhavnoho upravlinnia ta derzhavnoi sluzhby Ukrainy u vidpovidnist iz pryntsypamy i praktykamy demokratychnoho uriaduvannia / [A. Vyshnevskyi (ker. Avt..kolektyvu), V. Afanasieva, R. Hekaliuk ta in..; za zah. red. T. Motrenka]. — K. : Tsentr adaptatsii derzhavnoi sluzhby do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu, 2010. — 396 s.

Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 hrudnia 2010 roku № 1085/2010 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2010. —17.12.2010. — № 94, S. 15, St. 3334.
Published
2019-02-22
How to Cite
Moskaliuk, N. (2019). On development of the notion of the system of central executive authorities. Administrative Law and Process, (1(15), 42-48. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/149
Section
General administrative law