Education system in England and Wales: selected issues

  • Alina Miruć University of Bialystok
Keywords: education system, pre-school education, compulsory schooling, education administration, financing education, special education

Abstract

There is one education system in England and Wales. Therefore in this article important issues concerning the very system (its character, aims, structure, as well as the effectiveness of its functioning (administration, supervision, general rules of functioning and principles of assessment)) are analysed.

References

Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej / D. Dziewulak. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa : «Żak», 1997. – S. 37–44.

Pachociński R. Współczesne systemy edukacyjne / R. Pachociński. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Wiloch T. Ustrój szkolny / T. Wiloch. – Warszawa, 1977. – 190 s.

Loria J. Szkolnictwo w Anglii i jego tradycje / J. Loria. – Wrocław–Warszawa– Kraków, 1964. – 155 s.

Systemy edukacji w Europie – stan obecny i planowane reformy [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://www. eurydice.org.pl/files/anwair09.pdf.

Rabczuk W. Dostosowanie systemów edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach UE / W. Rabczuk // Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej [red. Kwiatkowski S.]. – Warszawa, 1994.

Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://www.eurydice.org.pl/files/ nadzor.pdf.
Published
2019-02-22
How to Cite
MirućA. (2019). Education system in England and Wales: selected issues. Administrative Law and Process, (1(7), 295-303. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/492