Administrative and Legal Protection and Assertion in the Field of Agrarian Jural Relationships

  • Volodymyr Kurylo Educational and Scientific Institute of Land Resources and Law of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine
Keywords: administrative-legal protection, administrative and legal assertion, agrarian jural relationships, juridical responsibility, administrative responsibility

Abstract

The article is devoted to peculiarities of the administrative-legal protection and assertion in the field of agrarian jural relationships. It analyzes different approaches of scientists to the determination of the administrative and legal protection in the administrative law. The author investigated the types of administrative measures and legal protection and assertion applicable in the area of agrarian jural relationships.

References

Ahrarne pravo Ukrainy : pidruchnyk / [V. Z. Yanchuk, V. I. Andreitsev, S. F. Vasyliuk ta in.] ; za red. V. Z. Yanchuka. – 2-e vyd., pererob. ta dopov. – K.: Yurinkom In-ter, 2000. – 720 s.

Kurylo V. I. Do pytannia rozmezhuvannia predmetiv ahrarnoho ta administratyvnoho prava / V. I. Kurylo // Yurydychna Ukraina. – 2004. –№ 5. – S. 45-48.

Aver’ianov V. Nova doktryna ukrainskoho administratyvnoho prava: kontseptualni pozytsii / V. Aver’ianov // Pravo Ukrainy. – 2006. – № 5. – S. 11–17.

Komziuk A. T. Zakhody administratyvnoho prypynennia / A. T. Komziuk // Administratyvne pravo Ukrainy. Akadem. kurs : pidruch. [u 2-kh tt.] : T. 1. Zah. chastyna / red. kolehiia: V. B. Aver’ianov (holova). – K. : Vyd-vo «Iurydychna dumka», 2004. – S. 421-428.

Pro militsiiu : Zakon Ukrainy vid 20 hrudnia 1990 r. № 565-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1991. – № 4. – St. 20.

Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 hrudnia 2010 r. № 1085 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 94. – St. 3334.

Bondar O. H. Systema orhaniv derzhavnoho kontroliu u silskomu hospo- darstvi Ukrainy / O. H. Bondar // Mytna sprava. – 2011. – № 5. – Ch. 2. – S. 259–265.

Honcharuk S. T. Administratyvna vidpovidalnist za zakonodavstvom Ukrainy / C. T. Honcharuk. – K., 1995. – 78 s.

Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk. – 3-ie vyd., ster. – K. : Yurinkom Inter, 2001. – 752 s.

Kolomoiets T. O. Shtrafy za zakonodavstvom pro administratyvni pravoporushennia Ukrainy : monohrafiia / T. O. Kolomiiets. – Zaporizhzhia: «Verzhe», 2000. – 241 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
KuryloV. (2019). Administrative and Legal Protection and Assertion in the Field of Agrarian Jural Relationships. Administrative Law and Process, (1(7), 133-139. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/468
Section
Special administrative law