Modern Status and the Perspectives of the Development of the Administrative and Legal Security of the Effectuation of the Constitutional Electoral Rights of the Citizens of Ukraine

  • Liudmyla Shamina State register of voters of the Dnipro district in Kyiv state administration
Keywords: election, suffrage, protection of electoral rights, the electoral system, the electoral process, voter lists, the State register of voters, voting results

Abstract

This article analyzes the electoral legislation of Ukraine concerning its application to ensure the implementation of Ukrainian citizen’s constitutional electoral rights during elections and referendums. This article examines the current scientific and legal literature on electoral law, marks the urgent problems of organization and procedure of the election process, and identifies the perspectives for their solution.

References

Konstytutsiia Ukrainy // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 72/1 Spets. vypusk. – S. 15, st. 2598.

Chaikovskyi B. S. Suchasni modeli vyborchykh system: problemy teorii i praktyky / Chaikovskyi B. S., Rybachuk M. F. // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. – №1(15). – 2009. – S. 44–52.

Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy : Zakon Ukrainy № 7-rp/2012 vid 4 kvitnia 2012 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2012. – № 10–11. – St. 73.

Ostatochnyi zvit za pisliavybornyi period 29 zhovtnia – 6 lystopada 2012 roku Misii sposterezhennia za vyboramy Biuro demokratychnykh instytutsii ta prav liudyny OBSIe (OBSIe/BDIPL) // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. – 2013. – №1(25). – S. 15–42.

Pro Derzhavnyi reiestr vybortsiv : Zakon Ukrainy № 563-VII iz zminamy ta dopovnenniamy vid 17 veresnia 2013 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2013. – № 48. – St. 682.

Derzhavnomu reiestru vybortsiv – dva roky. V Ukraini stvorena ta funktsionuie odna z naidoskonalishykh avtomatyzovanykh system obliku vybortsiv u Yevropi // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. – 2011. – №2(21). – S. 3–5.

Stelmakh O. V. Tochnist spyskiv vybortsiv zalezhyt vid aktualnosti bazy danykh Reiestru / Stelmakh O. V. // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. – 2013. – № 1(25). – S. 12–14.

Pro zabezpechennia tymchasovoi zminy mistsia holosuvannia vybortsia bez zminy yoho vyborchoi adresy : Postanova Tsentralnoi vyborchoi komisii vid 13 veresnia 2012 r. №893 iz zminamy, vnesenymy postanovoiu Tsentralnoi vyborchoi komisii vid 22 veresnia 2012 r. № 1046 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_static_page&ppg_id=204&print=1.

Tymoshenko I. V. Vyborchi komisii yak sub’iekty realizatsii pravozakhysnoi funktsii / Tymoshenko I. V. // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. – 2013. – № 3(27). – S.40–43.

Vavilov S. V. Rozvytok vyborchykh tekhnolohii u Rosiiskii Federatsii u 2000-2013 rokakh / Vavilov S. V. // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. – 2013. – № 3(27). – S. 29–33.
Published
2019-02-22
How to Cite
ShaminaL. (2019). Modern Status and the Perspectives of the Development of the Administrative and Legal Security of the Effectuation of the Constitutional Electoral Rights of the Citizens of Ukraine. Administrative Law and Process, (1(7), 5-12. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/453