State service and service right in Russia: issues and discussion

  • Yurii Starylov Voronezh State University
Keywords: state service, service law, public administration, administrative law, modernization

Abstract

The article deals with the development in Russia of service law. There have been analyzed the problems of understanding of service law. We have defined its place in the system of Russian administrative law.

References

Hryshkovets A. A. K voprosu o sluzhebnom prave // Hosudarstvo y pravo. 2013. № 4. S. 12; Hosudarstvennaia hrazhdanskaia sluzhba: ucheb. kurs / Hryshkovets A. A., Rostovtseva Yu. V., Fomyna S. V.; otv. red. N. Yu. Khamaneva. M., 2014. S. 566; Akopov L. V. Problemы stanovlenyia rossyiskoho sluzhebnoho prava (po povodu staty A. A. Hryshkovtsa) // Hosudarstvo y pravo. – 2013. – № 11.

Kurakyn A. V. Admynystratyvno-pravovыe sredstva preduprezhdenyia y presechenyia korruptsyy v systeme hosudarstvennoi sluzhbы (ystoryia y sovremennost) // Hosudarstvo y pravo. – 2002. – № 9. – S. 35–48; Eho zhe. Hosudarstvennыm sluzhashchym neobkhodym kodeks povedenyia, yly kontseptsyy reformyrovanyia hosudarstvennoi sluzhbы – antykorruptsyonnuiu napravlennost // Zakon y pravo. – 2003. – № 8. – S. 22–27 ; Eho zhe. Voprosы yspolzovanyia zarubezhnoho opыta borbы s korruptsyei v pravovom rehulyrovanyy hosudarstvenno-sluzhebnыkh otnoshenyi // Hosudarstvo y pravo. – 2003. – № 8. – S. 35–47 ; Eho zhe. Hosudarstvennaia sluzhba y korruptsyia / pod red. M. V. Kostennykova. – M., 2009.

Nozdrachёv A. F. Hosudarstvennaia sluzhba : ucheb. dlia podhotovky hosudarstvennыx sluzhashchyx. – M., 1999 ; Eho zhe. Preobrazovanyia v systeme hosudarstvennoi sluzhbы v kontekste admynystratyvnoi reformы // Zakonodatelstvo y эkonomyka. – 2005. – № 12. – S. 22–29 ; 2006. – № 1. – S. 14–24 ; № 2. – S. 24–36 ; Eho zhe. So-vremennoe znachenye staty S. S. Studenykyna «Sovetskaia hosudarstvennaia sluzhba» // Admynystratyvnoe pravo : teoryia y sovremennost : sb. nauch. trudov, posviashchennыkh 100-letyiu so dnia rozhdenyia S. S. Studenykyna / otv. red. L. L. Popov. – M., 2006. – S. 23–3
Published
2019-02-22
How to Cite
Starylov, Y. (2019). State service and service right in Russia: issues and discussion. Administrative Law and Process, 3(Ювілейний), 301-324. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/415