The Administrative Reform in Ukraine: analysis, periodization and perspectives

  • Maryna Mikhrovska Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative reform, public administration reform, executive power, public power reform, government, Concept of Administrative Reform, periodization of administrative reform in Ukraine

Abstract

The article is aimed at the analysis of the implementation of the administrative reform in Ukraine, definition of administrative reform, and formulation on this basis proposition to substitute this term with the new one, namely «public administration reform».

Recently, researchers have shown an increased interest to the Concept of Administrative Reform, developed by the State Commission for the administrative reform in Ukraine and adopted in 1998 as a basis for reform of public administration. The issue has grown in importance in light of recent amendments to the legislation as a part of new period of the administrative reform in Ukraine. It is admitted that administrative reform should aim at forming a rational mechanism of governance that would help to strengthen and improve the efficiency of executive power. According to this Concept administrative reform in Ukraine is to be introduced in three stages: 1) development and approval of the Concept of administrative reform program and implementation of administrative reform; 2) introduction of organizational and legal basis for reforming of key elements of public administration; 3) formation of the new institutions, organizational structures and instruments of governance. The article entails the periodization of the made steps of administrative reform in Ukraine, examines critically modern situation of the system of public administration and proves necessity for further transformation of the system of public administration.

The general idea of the article is that the main purpose of the administrative reform should be an improvement of cooperation between citizens and government, otherwise there’s no sense in all changes of reorganization in the executive power, that take place nowadays.

References

Aver’ianov V. B. Administratyvna reforma v Ukraini – stan ta ochikuvannia / Aver’ianov V. B. // Administratyvna reforma – istoriia, ochikuvannia ta perspektyvy / uporiad. V. P. Tymoshchuk. – K.: Fakt, 2002 – 100 s.

Administratyvna reforma – istoriia, ochikuvannia ta perspektyvy / uporiad. V. P. Tymoshchuk. – K.: Fakt, 2002 – 100 s.

Administratyvne pravo Ukrainy. Akadem. kurs : pidruch.: [u 2 tt.]: T. 1. Zah.chastyna / red. kolehiia: V. B. Aver’ianov (holova) ta in. – K.: TOV «Vyd-vo «Iurydychna dumka», 2007. – 592 s.

Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / za zah. red. V. B. Aver’ianova. – K.: Vydavnychyi Dim «In-Iure», 2002. – 668 s.

Hladun Z. S. Problemy administratyvnoi reformy v Ukraini // Naukova dopovid, vyholoshena na zasidanni Vchenoi Rady Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva 28 bereznia 2001 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://studentam.kiev.ua/download/ua/gum_ua/problemi_admin_reformi_v_ukraini_gladun.rar.

Kontseptsiia administratyvnoi reformy v Ukraini vid 11 chervnia 1999 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1999. – № 21. – St. 32.

Kotliar D. Okremi aspekty provedennia administratyvnoi reformy ta orhanizatsiia tsentralnoi vykonavchoi vlady v krainakh svitu / D. Kotliar // Parlament. – 2001. – № 6. – S. 24–28.

Kuchma L. D. Ukraina: postup u KhKhI storichchia. Stratehiia ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku na 2000–2004 roky / Kuchma L. D. // Uriadovyi kur’ier. – 2000. – 24 liutoho. – S. 2.

Memorandum pro vzaiemorozuminnia mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy i Mizhnarodnym bankom rekonstruktsii ta rozvytku stosovno spivrobitnytstva u sferi derzhavnoi sluzhby ta administratyvnoi reformy vid 27 travnia 2004 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2004. – № 26. – Stor. 256, stor. 1742.

Onyshchenko N. M. Pravova systema: problemy teorii / N. M. Onyshchenko. – K., 2002.

Orhany derzhavnoi vlady Ukrainy / za red. V. F. Pohorilka. – K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho, 2002. – 592 s.

Pakhomov I. Administratyvna reforma: yak yii rozumity? / I. Pakhomov // Pravo Ukrainy. – 2001. – № 3. – S. 144–145.

Pedko Yu. Administratyvna yustytsiia i kompetentsiini spory / Yu. Pedko // Administratyvne pravo v konteksti yevropeiskoho vyboru Ukrainy. Zb. nauk. prats. – K.: Milenium, 2004. – S. 165–167.

Poleshko A. Khid administratyvnoi reformy v Ukraini (z nauk.-prakt. konf.) / A. Poleshko // Pravo Ukrainy. – 2003. – № 4. – S. 104–118.

Pro administratyvni posluhy: Zakon Ukrainy № 5203-VI vid 6 veresnia 2012 r. // Ofits. visn. Ukrainy. – 2012. – № 76. – St. 44.

Pro vidnovlennia dii okremykh polozhen Konstytutsii Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 liutoho 2014 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2014. – № 11. – St. 143.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro mistsevi derzhavni administratsii» shchodo pryvedennia yoho u vidpovidnist iz Konstytutsiieiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2014. – № 12. – St. 193.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro tsentralni orhany vyko- vlady» shchodo pryvedennia yoho u vidpovidnist iz Konstytutsiieiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2014. – № 13. – St. 223.

Pro dostup do publichnoi informatsii: Zakon Ukrainy № 2939-VI vid 13 sichnia 2011 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – № 32. – St. 314.

Pro zatverdzhennia Tymchasovoho rehlamentu Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 chervnia 2000 r. – № 915 // Ofits. visn. Ukrainy. – 2000. – № 24. – St. 994.

Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 7 zhovtnia 2010 r. // Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – № 9. – St. 58 (vtratyv chynnist).

Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 r. // Holos Ukrainy. – 2014. – № 39.

Pro mistseve samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1997. – № 24. – St. 170 (z nast. zminamy ta dop.).

Pro mistsevi derzhavni administratsii: Zakon Ukrainy vid 9 kvitnia 1999 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1999. – № 20–21. – St. 190 (z nast. zminamy ta dop.).

Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 hrudnia 2010 r. № 1085 // Uriadovyi kur’ier. – 2010. – № 234.

Pro Polozhennia pro Derzhavnu komisiiu z provedennia v Ukraini administratyvnoi reformy: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 1089/97 vid 2 zhovtnia 1997 r.//Uriadovyi kur’ier. – 1997.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 hrudnia 2010 r. № 2250-r // Uriadovyi kur’ier. – 2011. – № 1.

Pro utvorennia robochoi hrupy z pidhotovky proektu Kontseptsii reformuvannia publichnoi administratsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 bereznia 2008 r. № 531 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/card/531-2008-%D1%80.

Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy vid 17 bereznia 2011 r. № 3166-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – № 38. – St. 385.

Rekomendatsii shchodo zakonodavchoho zabezpechennia konstytutsiinoi, administratyvnoi ta sudovoi reform // Tsentr polityko-pravovykh reform. Prohrama spryiannia Parlamentu Ukrainy. – K.: Zapovit, 2007. – 52 s.

Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy: Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 252 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy Zakonu Ukrainy vid 8 hrudnia 204 r. № 2222-IM // Ofits. visn. Ukrainy. – 2010. – № 77. – St. 2597.

Pro zatverdzhennia oriientovnoho planu zakonoproektnykh robit na 2009 rik: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 2009 r. № 185-r // Uriadovyi kur’ier. – 2009. – № 39.

Synerhetychni zasady derzhavnoho upravlinnia v umovakh reform: monohrafiia / S. M. Serohin, I. V. Pysmennyi, I. I. Khozhylo ta in.; za zah. red. S. M. Serohina. – D.: DRIDU NADU, 2007. – 194 s.

Todyka Yu. Konstytutsiini zasady provedennia administratyvnoi reformy // Pravo Ukrainy, 2003. – № 4. – S. 104–118.

Uhoda pro spivrobitnytstvo u sferi rozvytku derzhavnoi sluzhby i administratyvnoi reformy mizh Holovnym upravlinniam derzhavnoi sluzhby Ukrainy ta Holovoiu tsyvilnoi sluzhby Respubliky Polshcha vid 11 lypnia 2005 h. // Ofits. visn. Ukrainy. – 2005. – № 39. – St. 2521.

Pravova derzhava. – Vyp. 12. – K., 2001. – S. 292.

Yanchuk O. Strukturno-kadrovi aspekty administratyvnoi reformy v Ukraini / O. Yanchuk // Pravo Ukrainy. – 2004. – № 2. – S. 31–33.

Yanchuk O. Transformatsiia systemy vykonavchoi vlady v konteksti admi- nistratyvnoi reformy v Ukrainy / O. Yanchuk // Administratyvne pravo v konteksti yevropeiskoho vyboru Ukrainy. Zb. nauk. prats. – K.: Milenium, 2004. – S. 188–191.
Published
2019-02-22
How to Cite
Mikhrovska, M. (2019). The Administrative Reform in Ukraine: analysis, periodization and perspectives. Administrative Law and Process, (4(10), 16-30. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/329