Current problems in distinguishing terms «medical care» and «medical service»

  • A. H. Chornous Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: public administration, health care, medical services, public health, free assistance

Abstract

The article is devoted to the research of the legal nature of such legal categories as «medical care» and «medical service». The correlation between the existing legal regulation and scientifi c papers was studied in order to distinguish the particular categories, own defi nitions were proposed

References

Antonov S. V. Tsyvilno-pravova vidpovidalnist za zapodiiannia shkody zdorov’iu pry nadanni platnykh medychnykh posluh : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / S. V. Antonov // NAN Ukrainy. In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. — K., 2006. — 204 c.

Bedryk I. O. Dohovir pro nadannia platnykh medychnykh posluh ta informovana zghoda patsiienta na medychne vtruchannia: realii u pryvatnii stomatolohichnii praktytsi (za materialamy ukrainskykh doslidnykiv) / I. O. Bedryk // Ekonomika ta derzhava. — 2007. — № 11. — S. 92–94.

Haidai N. Pravove rehuliuvannia ta osoblyvosti dohovoriv pro nadannia medychnykh posluh / N. Haidai // Yurydychnyi zhurnal. — 2010. — № 10. — S. 55–58.

Krylova O. V. Tsyvilno-pravove rehuliuvannia vidnosyn po nadanniu medychnoi dopomohy: avtoref. … dys. kand. yuryd. nauk / O. V. Krylova. — Odesa, 2006. — S. 8–9.

Krylova O. V. Dohovory pro nadannia medychnykh posluh / O. V. Krylova // Tsyvilne pravo Ukrainy : pidruchnyk [v 2 t.]. T. 2. / za red. Ye. O. Kharytonova; N. Yu. Holubievoi. — X. : TOV «Odissei». — 2008. — 602 s.

Maidanyk R. A. Dohovir pro nadannia medychnykh posluh / R. A. Maidanyk // Medychne pra vo. — 2010. — № 5. — S. 52–66.

Maidanyk R. A. Hlava 52 «Dohovir pro nadannia medychnykh posluh» // Dohovirne pravo. Osoblyva chastyna : nachalnyi posibnyk / R. A. Maidanyk, A. B. Permiakov; za zah. red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.), N. S. Kuznietsovoi, T. V. Bodnar. — K. : Yurinkom Inter. — 2009. — 254 s.

Chekhun O. V. Nadannia platnykh medychnykh posluh: tsyvilno-pravovi aspekty / O. V. Chekhun // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. — 2010. — № 2 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.kul-lib.narod.ru/bibl.fi les/chas2010/2/213.pdf

Shtern K. V. Medytsynskaia usluha s pozytsyi opredelenyia poniatyia medytsynskoi pomoshchy / K. V. Shtern // Medytsyna v Kuzbasse. — 2007. — № 4. — S. 3–6.
Published
2019-02-22
How to Cite
Chornous, A. H. (2019). Current problems in distinguishing terms «medical care» and «medical service». Administrative Law and Process, (4(14), 57-65. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/309
Section
Special administrative law