Objective side of administrative information offence: the concept, structure and features of legal qualifi cation

  • Oleh Zaiarnyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative information offence, information sphere, informational offence, objective side of administrative information offences

Abstract

This article investigates the objective side of administrative information offences under the laws of Ukraine, considers it’s elements and also defi nes the features of legal qualifi cation of the wrongful act committed in the information sphere. Several changes to improve administrative and tort legislation of Ukraine in the part of clarifi cation of qualifying features of unlawful acts are proposed. The author classifi es the components of administrative information offences according to the features of the objective side such as a wrongful act form, place, time, ways and means of committing the delict and types of its illegal consequences. The author also pays attention to the problems of legal qualifi cation of the mentioned administrative offences considering the objective features which either mitigate or aggravate the penalty.

Problematic aspects of the normative formulation of such feature of the objective side of administrative informative offences as wrongfulness are identifi ed. The author also defi nes the ways to improve the administrative and tort law in this fi eld of legal regulation. The article proves that the objective side as a part of administrative information offence has the most optional features in its structure, is characterized by the most informative content in comparison with other elements and reveals the external properties of the offence as a legal confl ict in the information sphere.

References

Savchyshkyn D. B. K voprosu ob admynystratyvnoi otvetstvennosty v ynformatsyonnoi sfere / Savchyshkyn D. B. // Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo. – 2011. – № 5. – S. 64-72.

Buhaichuk K. L. Administratyvni prostupky: sutnist ta orhanizatsiinopravovi zakhody yikh profilaktyky : dys. …kand.. yuryd. nauk : 12.00.07 / Kostiantyn Leonidovych Buhaichuk. — Kh., 2002. – 243 s.

Savchyshkyn D. B. Admynystratyvnaia otvetstvennost kak sredstvo obespechenyia ynformatsyonnoi bezopasnosty / Savchyshkyn D. B. // Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo.–2011.– № 6. – S. 55-63.

Manokhyn V. M. Admynystratyvnaia otvetstvennost hrazhdan v SSSR / Manokhyn V. M. – Saratov, 1988. – 212 s.

Admynystratyvnaia otvetstvennost : uchebnyk / Ahapov A. B. – M.: Statut, 2000. – 250 s.

Savchyshkyn D. B. Ynformatsyonno-admynystratyvnoe pravonarushenye: poniatye, pryznaky, sostav / D. B. Savchyshkyn // Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo. – 2011. – № 7 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : www.consultant.ru

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. – 1984. – dodatok do № 51.–St. 1123 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy).

Pro dostup do publichnoi informatsii: Zakon Ukrainy / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2011. – № 32.– St. 314.

Pro zakhyst informatsii v informatsiino-telekomunikatsiinykh systemakh : Zakon Ukrainy vid 05.07.1994 r. № 80/94- VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1994. – № 31. – St. 286.

Lapyn V. Y. Ynformatsyonnoe pravo : uchebnoe posobye/ Lapyn V. Y., Lapyna M. A., Revyn A. H. ; pod red. Y. Sh. Kyliaskhanova. – M.: YuNYTY-DANA, 2012 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : www.consultant.ru

Shurupova K. V. Problemni aspekty vyiavlennia i prytiahnennia do vidpovidalnosti za protypravnu bezdiialnist u sferi porushennia dostupu do publichnoi informatsii/ K. V. Shurupova // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [Iurydychni nauky]. – 2013. – № 4. – S. 103-112.

Kovalenko L. P. Informatsiine pravo Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku : dys… doktora yuryd. nauk : 12.00.07 / Larysa Pavlivna Kovalenko. – Kh., 2014. – 419 s.

Popov L. L. Admynystratyvnoe pravo Rossyy : uchebnyk. – 2-e yzd., pererab. y dop. / Popov L. L., Myhachev Yu. Y., Tykhomyrov s. V. ; otv. red. Popov L. L.]. – «Prospekt», 2010 // [Эlektronnaia spravochnaia systema Harant – Airo].

Kolpakov V. K. Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo) : navch. posib. / V. K. Kolpakov. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – 256 s.

Leonidova O. O. Administratyvna vidpovidalnist za prostupky v sferi telekomunikatsii : dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Olena Oleksiivna Leonidova–Kharkiv. 2010. – 190 s.

Strelnykov A. V. Administratyvna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro reklamu: dys… kand. yuryd. nauk: [12.00.07] / Andrii Viktorovych Strelnykov.– Odesa. – 2004. – 198 s.

Administratyvna vidpovidalnist v Ukraini : navchalnyi posibnyk / za zah. red. A. T. Komziuka. 2-e vyd., pererob. i dop. – Kharkiv: Un-t vnutr. sprav, 2000.– 112 s.

Savchyshkyn D. B. Admynystratyvnaia otvetstvennost v oblasty sviazy y ynformatyzatsyy : avtoref. dyss. kand. yuryd. nauk /D.B. Savchyshkyn, – Moskva, 2011. – 16 s.

Pro reklamu : Zakon Ukrainy vid 03.07.1996 r. – № 270/96// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 39. – St. 181.

Azarov D. S. Kryminalna vidpovidalnist za zlochyny u sferi komp’iuternoi informatsii: dys…kand. yuryd. nauk: 12.00.09 / D. S. Azarov. – Kyiv. 2002. – 246 s.

Orlov S. O. Kryminalno-pravova okhorona informatsii v komp’iuternykh systemakh ta telekomunikatsiinykh merezhakh: dys… kand. yuryd. nauk : 12.00.09 / S. O. Orlov. – Kharkiv. 2004. – 213 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Zaiarnyi, O. (2019). Objective side of administrative information offence: the concept, structure and features of legal qualifi cation. Administrative Law and Process, (3(13), 134-149. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/285
Section
Special administrative law

Most read articles by the same author(s)