The concept of national security in Polish law in 1918

  • Andzhei Vavryniuk State Professional Institute in Chelm
  • Andzhei Hil State Professional Institute in Chelm
Keywords: independent, army, head of the state, internal and external security

Abstract

In 1918, after 123 years of captivity, Poland regained its independence. Regency Council exercising power in the Polish Kingdom gave her Józef Piłsudski. In the first year of the existence of the Polish state has been enacted legislation that the assumptions were to ensure internal and external security. The most important of them were the ones who determined the inner peace and with secure borders.

References

Tamże, s. 366

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie nowego tekstu roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów, Dz.U. 1919 nr 89 poz. 486

Przepisy o organizacji Milicji Ludowej, Dz.U. 1918 nr 19 poz. 53

Dekret tymczasowy w sprawie utworzenia straży granicznej, Dz.U. 1918 nr 21 poz. 70

D. Telep, Ewolucja struktur organizacyjnych sił zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa, Siedlce 2014, s. 79.
Published
2019-02-22
How to Cite
Vavryniuk, A., & Hil, A. (2019). The concept of national security in Polish law in 1918. Administrative Law and Process, (1(15), 249-257. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/176