Characteristics of administrative justice in the works of leading domestic scientists

  • Alla Tarasiuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative justice, administrative law, public administration, public dispute, management activities

Abstract

The article investigates and analyzes the basic theoretical questions of administrative justice institution in the works of leading domestic scientists. Thesis there is determined basic scientific approaches to determine the definition of “administrative justice”, reveals its features and legal content. The necessity of further improving the functioning of administrative justice as one of the legal means to implement the rights and freedoms of man and citizen in the field of public relations.

References

Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / redkol. : Yu. S. Shemshuchenko (holova red-kol.) ta in. — K. : Ukrainska entsyklopediia, 1998. — T. 1: A-H. — 1998. — 578 s.

Administratyvna yustytsiia Ukrainy: problemy teorii i praktyky. Nastilna knyha suddi / Za zahalnoiu redaktsiieiu O. M. Paseniuka. — K. : Istyna, 2007. — 608 s.

Kuzmenko O. V. Administratyvno-protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk / O. V. Kuzmenko, T. O. Hurzhii; za zah. red. O. V. Kuzmenko. — K. : Atika, 2007. — 416 s.

Stefaniuk V. S. Pravova obumovlenist zaprovadzhennia administratyvnoi yustytsii v Ukraini: dys. … kandydata yuryd. Nauk: spets. 12.00.07 «Teoriia upravlinnia; administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo» / V. S. Stefaniuk. — K., 2000. — 185 s.

Heorhiievskyi Yu. V. Administratyvna yus tytsiia: Dys. … k. yu. n.: 12.00.07 / Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. — Kh., 2004. — 218 s.

Administratyvna yustytsiia: yevropeiskyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy / Avtory upor. I. B. Koliushko, R. O. Kuibida. — K. : Fakt, 2003. — 536 s.

Starylov Yu. N. K voprosu o novom ponymanyy admynystratyvnoi yustytsyy // Pravovedenye. — 2000. — № 2. — S. 101–114.

Pedko Yu.S. Pryroda administratyvnoi yustytsii yak providnoi formy sudovoho zakhystu prav hromadian u derzhavnomu upravlinni // Pravova derzhava. — 2005. — Vyp. 16. — S. 366–376.

Pedko Yu. S. Stanovlennia ta pravove rehuliuvannia administratyvnoi yustytsii v Ukraini: Dys. … k. yu. n.: 12.00.07 / NAN Ukrainy; Int derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. — K., 2004. — 232 s.

Kravtsova Yu. O. Administratyvna yustytsiia v Ukraini — stanovlennia ta rozvytok // Yurydychnyi visnyk.

Muza O. V. Administratyvna yustytsiia v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia / O. V. Muza; In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy; za zah. red. Nyzhnyk
Published
2019-02-22
How to Cite
Tarasiuk, A. (2019). Characteristics of administrative justice in the works of leading domestic scientists. Administrative Law and Process, (1(15), 165-173. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/166
Section
The general part of the administrative process