Normative legal regulation of bringing in citizen`s to the police offices: theoretical aspects

  • Nadiia Bortnyk Institute of Jurisprudence and Psychology of the Lviv Polytechnic National University
Keywords: police, bringing citizens forced delivery, detention, Police premises

Abstract

In the article the provisions of the Law of Ukraine "On the national police" and other normative legal acts regulating the grounds and procedure of bringing in citizens to police offices. Analyzed the legislation fixing rules on bringing citizens and police detention in the context of their independent state enforcement actions from the perspective of ensuring the rights and freedoms of man and citizen. It is noted that the EU-Ukraine Association provides for the harmonization of national legislation in order, which is brought to the police citizens legally regulated as a component of the optional detention, which allows for legal guarantees of Police constitutional rights to liberty and security of person.

References

Halitsyna N. V. Administratyvna protsedura yak instytut administratyvnoho protsesu / N. V. Halitsyna // Forum prava. — 2010. — № 4. — S. 163–177.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia : vid 07.12.1984 № 8073-X // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR. — 1984, dodatok do № 51. — St. 1122.

Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 № 580-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2015. — № 40–41. — St. 379.

Pro zatverdzhennia Statut patrulno-postovoi sluzhby militsii Ukrainy : Nakaz MVS Ukrainy vid 28.07.1994 № 404 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94/print1452017579101180.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro patrulnu sluzhbu MVS : Nakaz MVS Ukrainy vid 02.07.2015 № 796 [Elektronnyresurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15.

Shcho robyty, yakshcho Vas zatrymaly? / Sudova Vlada Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 11 zhovtnia 2011 roku № 10-rp/2011 u spravi za konstytutsiinym podanniam 50 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen statti 263 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia ta punktu 5 chastyny pershoi statti 11 Zakonu Ukrainy «Pro militsiiu» (sprava pro stroky administratyvnoho zatrymannia). Sprava № 1-28/2011. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11/print1454405809073231.

Pro zatverdzhennia Instruktsii z oformlennia materialiv pro administratyvni pravoporushennia v orhanakh politsii : Nakaz MVS Ukrainy vid 06.11.2015 № 1376 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15/print1452017577906821.

Tokarev H. Praktyka zakhystu u kryminalnykh spravakh z nezakonnoho obihu narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn ta yikh analohiv abo prekursoriv: prakt. posib. / H. Tokarev; Ukrainska fundatsiia pravovoi dopomohy. — Kharkiv : Prava liudyny, 2012. — 254 s.

Ivantsov V. O. Administratyvne zatrymannia ta dostavlennia porushnyka: prohalyny pravovoho rehuliuvannia prodovzhuiut zumovliuvaty problemy pravozastosuvannia u diialnosti Natsionalnoi politsii. 2015. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/35251.pdf.

Pro zatverdzhennia Poriadku informuvannia tsentriv z nadannia bezoplatnoi vtorynnoi pravovoi dopomohy pro vypadky zatrymannia, administratyvnoho areshtu abo zastosuvannia zapobizhnoho zakhodu u vyhliadi trymannia pid vartoiu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2011 № 1363 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : zakon.rada.gov.ua/go/1363-2011-p.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zv’iazku z pryiniattiam Zakonu Ukrainy «Pro Natsionalnu politsiiu»: Zakon Ukrainy vid 23.12.2015 № 901-VIII. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/901-19.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnu politsiiu : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2015 r. № 877 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248607704.

Standartni operatsiini protsedury/robochi metodyky. Natsionalna Rada Reform. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://reforms.in.ua/ua/reform/indicator/7568.
Published
2019-02-22
How to Cite
Bortnyk, N. (2019). Normative legal regulation of bringing in citizen`s to the police offices: theoretical aspects. Administrative Law and Process, (1(15), 83-95. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/155
Section
Special administrative law