Innovation as a support of entrepreneurship of Polish local communities. Case study: employment in South and Southwest Macro-region

  • Iwona Koza State Professional Institute in Chelm
Keywords: entrepreneurship, employment, research and development

Abstract

Entrepreneurship of the operator depends on the quality of human capital. In case of local government units, the innovative attitude among residents and institutions aimed to increase knowledge result in new ideas, solutions which build a sustainable competitive advantage, build entrepreneurship. It’d be worth, therefore, by means of appropriate measures to diagnose above mentioned context of Polish local communities.

Local government’s tendency to innovation means the ability of the community to come closer to more mature governments, adapt their development mechanisms. Feedback may therefore be a confrontation of Polish communities with communities of other European countries.

The analysis of the aspects outlined above and the conclusions of the study will be contents of the planned publication.

References

Biała księga obszarów metropolitalnych (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.

Brol R., Raszkowski A. (p.r.) (2011), Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.

Cieślak M. (1997), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa.

Ciriaci D., Moncada P., Castello P., Voigt P. (2013), Innovation and job creation: a sustainable relation?; Dokumenty robocze IPTS o działalności w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji prowadzonej przez korporacje, seria nr 1/2013, Komisja Europejska.

Conte A. (2014), Efficiency of R&D spending at national and regional level, Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Europejska Europejska.

Dolnicki B (p.r.) (2014), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo LEX, Warszawa.

Edwarczyk B. (2015), Rozwój obszarów metropolitalnych w świetle transformacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2014, [w]: Polska – 25 lat samorządu terytorialnego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3.

Fedan R. (p.r.) (2013), Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Forlicz S. (p.r.) (2008), Metody ilościowe w ekonomii, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Gawroński H. (2014), Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg.

Gonet W. (2006), Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Monografie i opracowania 543, Of. Wyd. SGH, Warszawa.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Kortan J. (p.r.) (1997), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, pod. red. J. Kortana, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Liszewski S. (p.r.) (2012), Geografia urbanistyczna, WN PWN, Warszawa.

Makieła Z. (2013), Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

Marciniak S. (2013), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, WN PWN, Warszawa.

Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:]: Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa.

Ostrom E. (2008), Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.

Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ponsard C. (p.r.) (1992), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

Porras J. I., Collins J. (1996), Building your company’s vision, Harvard Business Review, wrzesień – pażdziernik.

Raport OECD z 2011 r. „Productivity and growth accounting”. Raport Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo — Regiony czy Raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju „Polska przestrzeń” (2007).

Sierpińska M., Jachna T. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.

Sprawozdanie z 2013 r. na temat konkurencyjności Unii innowacji, SWD(2013) 505.

Staniłko J. F., Ostatni dzwonek, „Gość niedzielny”, 7 II 2016.

Stępień J. (2015), W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego, [in]: Polska – 25 lat samorządu terytorialnego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3.

Strahl D. (p.r.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.

Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Zorska A. (p.r.) (2011), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Published
2019-02-22
How to Cite
Koza, I. (2019). Innovation as a support of entrepreneurship of Polish local communities. Case study: employment in South and Southwest Macro-region. Administrative Law and Process, (2(16), 182-198. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/143