Attestation of medical and pharmaceutical workers: actual problems and solutions

  • Oksana Riznyk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: certification, medical workers, pharmaceutical workers, certification order, protection of public health qualification

Abstract

The article is devoted to the meaning, functions, purpose and peculiarities of evaluation of medical and pharmaceutical specialists. There is a short characteristic
of legislation as well as of problems arising during evaluation of mentioned types of specialists. There is also analysis of principal differences in the process of evaluation in accordance with subject evaluated.

References

Farmatsevtychna entsyklopediia. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2907/atestaciya-farmacevtichnixpracivnikiv.

Klasyfikator profesii stanom na 01.03.2015 roku. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/KlassifikProfessiy.aspx.

Podrushniak V. B. Obgruntuvannia i rozrobka kvalifikatsiinykh kryteriiv u systemi profesiinoi pidhotovky i vykorystannia medychnykh kadriv v okhoroni zdorov’ia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia med. nauk : spets. 14.02.03 / Podrushniak Valentyna Borysivna — Kyiv, 2002. — 20 s.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia «Pro podalshe udoskonalennia atestatsii likariv» N 359 vid 19.12.97 roku. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0014-98.

Polozhennia pro atestatsiiu molodshykh spetsialistiv z medychnoiu osvitoiu, zatverdzhene Nakazom Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 23.11.2007 roku № 742. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1368-07.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia «Pro atestatsiiu serednikh medychnykh pratsivnykiv» № 146 vid 23.10.91 roku. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=451.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy «Pro atestatsiiu profesionaliv z vyshchoiu nemedychnoiu osvitoiu, yaki pratsiuiut v systemi okhorony zdorov’ia». [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=11784.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy «Pro vdoskonalennia atestatsii provizoriv ta farmatsevtiv» vid 12.12.2006 roku № 818. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06.

Instruktsiia pro poriadok prysvoiennia kvalifikatsiinykh katehorii viiskovosluzhbovtsiam medychnykh i provizorskoi spetsialnostei, zatverdzhena nakazom Ministra oborony Ukrainy vid 25 kvitnia 1998 r. «176. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2933.html.

Atestatsiia: khto i yak otsiniuie likaria? // Vashe zdorov’ia. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.vz.kiev.ua/atestaciya-xto-i-yak-ocinyuye-likarya/.
Published
2019-02-22
How to Cite
Riznyk, O. (2019). Attestation of medical and pharmaceutical workers: actual problems and solutions. Administrative Law and Process, (2(16), 69-75. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/126
Section
Special administrative law